Bamiyanin Afganistanissa edeltävät Euroopan öljymaalaus joidenkin