Färdigheter att lära

Vi lär oss många färdigheter i livet, men det finns alltid plats för någon ny. Oavsett om du alltid har velat lära dig att spela ett instrument, ta bort en rödvinsfläck från mattan eller ... Ursprungligen beskrivs inlärning genom “fyra steg för att lära varje ny färdighet”. Teorin utvecklades av Gordon Training International genom sin anställde Noel Burch på 1970-talet. Den har sedan dess ofta tillskrivits Abraham Maslow, även om modellen inte visas i hans stora verk. De fyra stegen i lärande ger en modell för lärande. För att inte tala, du var tvungen att faktiskt vara närvarande i klassen för att lära dig det. Tack vare onlinevärlden har saker och ting förändrats nu och för gott. Nu behöver du bara en enhet och en internetanslutning för att komma åt massiva informationskällor och lära dig dina önskade färdigheter. Även om det bara rör sig om några grundläggande färdigheter, som att lära sig att baka kakor eller koka ett ägg, är det viktigt att barn förvärvar några enkla matlagningsfärdigheter ... Till skillnad från hårda färdigheter som är inlärda, liknar de mjuka färdigheterna istället karaktärsdrag. Dessa är svårare att lära sig ur en lärobok eller i ett klassrum. De utvecklas ofta i takt med att vi får nya erfarenheter. De är också svårare att mäta och att utvärdera än. Att deltagarens chef är involverad i processen. Att chefen stöttar, följer upp och ger feedback för att ge goda förutsättningar för att skapa resultat. Att deltagaren själv är medveten om varför hen ska gå en utbildning och vad den ska leda till. Utbildningsinsatsen ska ses om en del i en process för att nå givna resultat.

Jag behöver en infödda svenska talare

2015.08.21 11:31 xolove24xo Jag behöver en infödda svenska talare

Jag vill lära mig svenska men ingen tala med. Jag letar efter någon tala med därför att jag vill inte min tala att färdigheter lida. Jag hoppas någon vill till skype med mig (:
submitted by xolove24xo to Svenska [link] [comments]


2015.04.07 23:42 punwocket Utomhusklättring i Borås

Tjenare!
Nu är våren här och med det fina vädret börjar klipporna runt om Borås att torka! För er som inte har klättrat utomhus i Borås tidigare så finns det väldigt fin bergsklättring i området med klippor i Tosseryd, Bredared, Seglora, Töllsjö och Ramnaslätt. Förutom att man kan klättra där så är det fina områden där man lätt kan spendera en hel dag med att vandra omkring i skogen.
Det har nu i vår bildats en styrelse för en lokal klätterklubb som ska jobba mot att bygga en inomhusvägg i Borås. Dem har inte kommit så långt ännu men styrelsemedlemmarna finns för tillfället att hitta på Facebookgruppen "Klättring i Borås". Förhoppningsvis får klättringen i Boråsområdet sig ett uppsving framöver och det kan arrangeras tävlingar och andra slags events!
Har man inte klättrat tidigare men vill lära sig så kan man höra sig för i tidigare nämnda grupp om det finns någon vänlig själ som vill lära ut sina färdigheter. Det är även en bra idé att gå en grundkurs vilket går att göra på t.ex. Klätterdomen eller Klätterfabriken i Göteborg.
Ha det gött!
submitted by punwocket to Boras [link] [comments]


2014.01.15 19:14 Vikingson Hur jag skulle organisera den svenska skolan.

Först och främst. Detta är halft underhållning, halft sanning så som jag ser det.
Skolan är viktigare än allt annat. Ekonomi och besparingar är inte tillåtet. Endast omorganiseringar av system som inte fungerar. Utbildning och utveckling av kommande generation överskuggar allt annat i samhället.
Alla elever har minst 1 timme i veckan då de på tu-man-hand träffar en psykolog (eller beteendevetare, meritokrasi), minst 1 timme om dagen där fysisk aktivitet utförs. Om de inte gillar lag-sporter, så skall de utföra individuella sporter. Maten som äts skall vara energi-rik och alldrig baserad på socker eller halvfabrikat. Det skall, som nu, vara en rättighet. Men också ett tvång. Om en lärare ser att elever äter skräpmat istället för skolmaten, skall föräldrar kopplas in och utbildas i varför mat är så viktigt.
Psykolog/beteendevetarnas funktion är att leda eleverna så att de inte tappar intresset, har ett forum för att säga vad de tycker utan att bli dömda för det, och förhoppningsvis öka motivationen att ta del av skolan. Problem i utbildning identifieras, och utvecklingspatologi lämnas inte åt chans (att en lärare råkar känna igen någon som kämpalider i tystnad)
Dagis används för att motverka potentiell hemmasituation med typ A, C, D anknytning hos föräldrar.
Lågstadiets uppgift är att försöka väcka nöjet i att lära sig. Läxor görs under lärares översikt för att barn inte skall hamna efter pga familjesituationer där läxläsningen inte kontrolleras. Individuella behov identifieras och utreds av professionella. Att leva med sina tillkortakommande (jobba runt dem) lärs ut till föräldrar, men inte till elever.
Mellanstadiet skall handla om studieteknik och basala kunskaper. Läxhjälp erbjudes med anonymitet.
Högstadiet lika som mellanstadiet, men med mer fokus på kunskapsinhämtning och specialisering innom akademiska ämnen för eleven. Beslut tas i samråd med pedagoger och utreds i samråd med psykologebeteendevetare.
Gymnasiets utbildningar väljes i samråd med elev-psykolog/beteendevetare-lärare. Och en disskusion mellan de tre genomförs för att eleven skall vara fullt informerad om resultatet av sina studier och kravet på prestation/specialisering.
Gymnasiet skall premier färdigheter i lika mån som kunskaper. Hur man studerar, undviker prokrastination, skriver en uppsats, och forskar är färdigheter som underlättar universitetsstudier och är viktiga för de som inte automatiskt kan finna glädje i skolbänken.
Universitetsantagningar görs av antingen betyg eller högskoleprov. Men antagningen blir inte reell innan förkunskapsprov genomförts där tillkortakommanden identifieras och eleven/studenten får klara besked av vad som skall förbättras för sin drömutbildning.
Förändringar i systemet prövas först på en klass, sedan en skola, sedan slumpvis utvalda skolor, för att sedan appliseras nationellt med årliga utvärderingar utförda av skolverket.
Nationella provet skall användas för att identifiera eventuellt betygsfuskande. Om en skola finnes antingen inte kunna utbilda sina elever, eller ge dem för höga betyga relaterat till prestation, så stängs ansvariga lärare av under en tid, alla lärare på skolan får en varning, och ledningen förlorar rätten att bedriva skola och undervisning. Vid 3 varningar stängs läraren av. Totalansvar är centralt och alla lärare utbildas med Problem Based Learning så att de lär sig identifiera svagheter hos sig själv såväl som elever.
Skola som företag är åter förbjudet och nattväktarstaten återinförd.
Alla skolor i Sverige utreds innom områdena: Kunskap, Deltagande, Motivation, Sammarbetsförmåga. Det är elevernas nivåer som utreds. I de fall då skolan inte håller måtten, utreds lärare och ledning. I de fall då individer visas vara orsaken, extrainsätts lärare under en period tills organisationen omstrukturerats och lärarnas kompetansnivå har höjts. Utvärdering sker fortlöpande, och de elever som påverkats får extra hjälp att motverka de skador som felen gett upphov till (inkl mentorskap, sommarkurser, osv). Om lärarna visar sig hålla måttet, följer samma åtgärder, men utredning skall klarlägga varför nivåerna är låga, och försöka motverka att det sker igen.
Om elever ser skolan som en bestraffning, så utreds varför psykologebeteendevetare inte lyckats identifiera och behandla en sådan falsk ide.
Politiskt maktskifte påverkar inte skolans organisation, och skolverket saknar politisk färg.
Det finns inga dåliga barn, bara dåliga föräldrar. Ett samhälla där en enda person växer upp utan motivation till självuppfyllning har misslyckats. Och att acceptera misslyckande är att tappa greppet om framtiden.
submitted by Vikingson to sweden [link] [comments]


Creators  Innehållsskapare  YouTube Pumptrack by Rantzows, film 2 Vad gör du av din tid? med Amelia Adamo - Hemfrid Bebis Gymnastik - Krypa övningar - Progression 3 - #6-9 Månader - Utveckling, Lek och träning Lär dig franska på svenska 3 Vill du ha världens roligaste jobb? Skillster Grävmaskinssimulator: Grundläggande träning

Fyra steg för att lära varje ny färdighet! InterACT ...

  1. Creators Innehållsskapare YouTube
  2. Pumptrack by Rantzows, film 2
  3. Vad gör du av din tid? med Amelia Adamo - Hemfrid
  4. Bebis Gymnastik - Krypa övningar - Progression 3 - #6-9 Månader - Utveckling, Lek och träning
  5. Lär dig franska på svenska 3
  6. Vill du ha världens roligaste jobb?
  7. Skillster Grävmaskinssimulator: Grundläggande träning
  8. Letter School svenska alphabetet ABCDEFGHIJKLMNO lära dig svenska DN Lite bokstäver för barn

Tidningsmakaren Amelia Adamo vill visa upp sina nya färdigheter inför en publik. När hon nu har fått mer tid till annat så har hon haft en möjlighet att lära sig trolla. Pumptracken är en perfekt bana för att öva balans, lära sig färdigheter och förbättra sitt självförtroende på cykeln. Det är säkert och roligt att åka för alla åldrar och ... I vår grävmaskinssimulator får eleven bland annat lära sig grundläggande träning. De inledande övningarna handlar om utveckla färdigheter för att simultant kunna nyttja grävmaskinens ... Mer än 60 övningar - https://babyexercisesapp.com Den här övningen tränar din bebis sensoriska och motoriska färdigheter såväl som koordination och balans. Det är steg nr 3 i krypande ... Du får använda dina erfarenheter, färdigheter och intressen till att leda och inspirera andra. Och vi lovar dig att du kommer att lära dig massor - både om dig själv och andra - som du ... YouTube Studio för samman kreativa personer för att lära, träffas och skapa. Studio-anläggningarna finns på ett flertal platser runt om i världen, och här erbjuds såväl olika kurser som ... Spela för att lära dig hur du skriver alla 29 bokstäver i det svenska alfabetet och siffrorna 1-10 med LetterSchool. Barn övar väsentliga färdigheter medan de spelar fyra spännande spel per ... Hi! Kom och lära dig franska online-frie dialoger och franska kurser och övning för nybörjare och studenter Du kan lära dig nya färdigheter i arbetslivet - franska är en tillgång för att ...